Výročné správy OPŽP

 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2014

 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2013


 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2012


 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2011


 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2010


Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2009


Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2008