Projekty do 50 mil. €

 

Zoznam prijímateľov ako aj ďalšie zoznamy povinných údajov, zverejňovaných v zmysle Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OŽP”.