Zoznam zaevidovaných žiadostí o NFP

Zoznamy zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci jednotlivých výziev tvoria prílohu č. 1 v rámci príslušných SPRÁV O VYHODNOTENÍ VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OPŽP, ktoré nájdete v časti “Výzvy/Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”.

 

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 23.12.2011:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 22.12.2011:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 04.11.2011:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 03.10.2011:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 20.06.2011:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 03.12.2010:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 30.06.2010:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 11.06.2010:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 04.06.2010:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 19.02.2010:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 01.02.2010:

Zoznamy zaevidovaných žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených dňa 13.10.2009 a 27.10.2009:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 21.08.2009:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 03.08.2009:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených dňa 02.06.2009:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených dňa 07.05.2009:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených dňa 11.02.2009:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 18.09.2008:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 02.09.2008:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 15.07.2008:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 14.07.2008:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 02.07.2008:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 30.06.2008:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 22.05.2008:

Zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej dňa 18.01.2008: