SAŽP ako SORO pre RO OPŽP

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

 

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Sekcia fondov EÚ

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

tel.: 048/4374 186

fax.: 048/4135 211

web: www.sazp.sk

e-mail: sef-bb@sazp.sk

 

Kontaktné údaje projektových manažérov nájdete tu: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=88

 

 

Regionálne pracoviská:

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Regionálne pracovisko Košice Sekcie fondov EÚ

Tajovského 10

040 01 Košice

tel.: 055/6253 240

fax.: 055/6253 240

e-mail: sef-ke@sazp.sk

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Regionálne pracovisko Žilina Sekcie fondov EÚ

Dolný Val 20

010 01 Žilina

tel.: 041/5620 704

fax: 041/5621191

e-mail: sef-za@sazp.sk


Zväčšiť mapu