SAŽP ako SORO pre RO OPŽP

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

 

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Sekcia fondov EÚ

Karloveská 2

841 04 Bratislava

tel.: +421 906 314 111; +421 906 314 012

web: www.sazp.sk

e-mail: kancelariasfeu@sazp.sk

Kontaktné údaje projektových manažérov nájdete tu: https://www.sazp.sk/sazp/organizacne-clenenie/