Fotogaléria

Ukážky zrealizovaných projektov podporených z OP ZI (PO 2004-2006)

Zobraziť stránku »

Ukážky zrealizovaných projektov podporených z OP ZI (PO 2004-2006)

Zobraziť stránku »

2. zasadnutie MV OPŽP (07.05.2008)

Zobraziť stránku »

3. zasadnutie MV OPŽP (08.07.2008)

Zobraziť stránku »

8. zasadnutie MV OPŽP (28.06.2011)

Zobraziť stránku »

Deň otvorených dverí MŽP SR a OPŽP (5.11.2011)

Zobraziť stránku »

Výročná konferencia OPŽP (29.11.2011)

Zobraziť stránku »

9. zasadnutie MV pre OPŽP (14.6.2012)

Zobraziť stránku »

10. zasadnutie MV pre OPŽP (18.12.2012)

Zobraziť stránku »

11. zasadnutie MV pre OPŽP (20.-21.6.2013)

Zobraziť stránku »

12. zasadnutie MV pre OP ŽP (19.2.2014)

Zobraziť stránku »

Technické rokovanie s EK k priorite financovania „Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov“ (17.4.2013)

Zobraziť stránku »

Výročná konferencia OPŽP (19.12.2012)

Zobraziť stránku »

Výročná konferencia OPŽP (10.12.2013)

Zobraziť stránku »

Verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) (20.1.2014)

Zobraziť stránku »

Annual Meeting OPŽP (27.3.2014)

Zobraziť stránku »

CONECO 2013 za účasti MŽP SR a OPŽP (9. – 13. 4. 2013)

Zobraziť stránku »

CONECO 2014 za účasti MŽP SR a OPŽP (26. – 29. 3. 2014)

Zobraziť stránku »

Informačný stánok OPŽP na 24. Sneme Združenia miest a obcí Slovenska (28.-29.5.2013)

Zobraziť stránku »

Výročná konferencia: “OPŽP a výsledky jeho realizácie v roku 2014″ (18.12.2014)

Zobraziť stránku »

Slávnostné predstavenie OP KŽP na PO 2014-2020 (18.12.2014)

Zobraziť stránku »