Informačný stánok OPŽP na 24. Sneme Združenia miest a obcí Slovenska (28.-29.5.2013)