Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OPŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zvýšenia transparentnosti čerpania finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie pripravil pre návštevníkov portálu www.opzp.sk „Mapu vzorových úspešne realizovaných projektov podporených v rámci PO 2007 – 2013 z Operačného programu Životné prostredie“.

 

Mapa v interaktívnej forme informuje o vzorových úspešne realizovaných projektoch podporených z prostriedkov OPŽP v programovom období 2007 – 2013, ktoré boli vybrané na prezentáciu riadiacim orgánom.
Interaktívnosť spočíva v ich zobrazení podľa miesta realizácie projektu a farebnom rozdelení podľa jednotlivých prioritných osí programu s cieľom bližšieho priblíženia dosahu pomoci fondov Európskej únie na konkrétnych prijímateľov v regiónoch Slovenska.

 

Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska vám taktiež prináša informáciu o konkrétnych projektoch vo vašom blízkom okolí, ktoré môžu mať dopad aj priamo na váš život. Preto: „Využite možnosť zmeniť našu budúcnosť!“