Technické rokovanie s EK k priorite financovania „Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov“ (17.4.2013)