Zoznam žiadostí o NFP odporučených na schválenie

 Zoznamy žiadostí o NFP, ktoré splnili výberové kritériá v rámci jednotlivých výziev, tvoria prílohu č. 2 v rámci príslušných SPRÁV O VYHODNOTENÍ VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OPŽP, ktoré nájdete v časti “Výzvy/Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”.

 

Zoznam žiadostí o NFP odporučených na schválenie v rámci výzvy vyhlásenej 03.12.2010

Zoznam žiadostí o NFP odporučených na schválenie v rámci výzvy vyhlásenej 11.06.2010

Zoznam žiadostí o NFP odporučených na schválenie v rámci výzvy vyhlásenej 04.06.2010

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej 01.02.2010

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej 27.10.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej 13.10.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej 21.8.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej 03.08.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci Prioritnej osi č. 6 Technická pomoc z 10.6.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci Prioritnej osi č. 6 Technická pomoc 10.06.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených 02.06.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej 07.05.2009:

Zoznamy schválených žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených 11.02.2009:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej  18.09.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci Prioritnej osi č. 6 Technická pomoc 4.9.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej  02. 09.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených 15.07.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených 14.07.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených 02.07.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených 30.06.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci Prioritnej osi č. 6 Technická pomoc z 10.6.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených 22.5.2008:

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy vyhlásenej 18.1.2008