Príručka pre prijímateľa


 


 


 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 


 

 


Príloha č. 2.1_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom zmluvy.rtf
Príloha č. 2.2_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom dodatku.rtf
Príloha č. 2.3_ Záznam z admin. kontroly VO_po podpise zmluvy.rtf
Príloha č. 2.4_Záznam z admin. kontroly VO_po podpise dodatku.rtf
Príloha č. 2.6 Najčastejšie nedostatky pri procese VO v rámci OP ŽP
Príloha č. 2.7  Kontrolný zoznam k VO pre Prijímateľa.rtf
Príloha č. 3.01a,b-Formular-ziadosti-o-platbu-a-deklarovane-vydavky.xls
Príloha č. 3.02-Pokyny-k-vypracovaniu-zop-a-deklarovanych-vydavkov.rtf
Príloha č. 3.03a,b-Vzorovy-priklad-zop-predfinancovanie-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.04a,b-Vzorovy-priklad-zop-zuctovanie-predfinancovania-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.05a,b-Vzorovy-priklad-zop-refundacia-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.06-Vzorovy-formular-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.07a,b-Podklady-k-vypoctu-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.08-Vzorovy-formular-vseobecneho-uctovneho-dokladu.xls
Príloha č. 3.9_Pracovný výkaz vzor.xls
Príloha č. 3.10-Formular-financnej-identifikacie.rtf
Príloha č. 3.12b-Pokyny k vypracovaniu Bankového zosúladenia.rtf
Príloha č. 3.13a_ Sumarizácia bankových poplatkov.xls
Príloha č. 3.13b-Pokyny k vypracovaniu sumarizácie bankových poplatkov.rtf
Príloha č. 4.3 Žiadosť o zmenu projektu.rtf
Príloha č. 6.1 rocny plan predkladania ŽoP.xls
Príloha č. 7.1_pokyny k vyplneniu oznamenia o vysporidani fin.vztahov.rtf
Príloha č. 7.2_oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.xmlPríloha č. 2.1_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom zmluvy.rtf
Príloha č. 2.2_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom dodatku.rtf
Príloha č. 2.3_ Záznam z admin. kontroly VO_po podpise zmluvy.rtf
Príloha č. 2.4_Záznam z admin. kontroly VO_po podpise dodatku.rtf
Príloha č. 2.5_Informácia pre Prijímateľov ohľadne povinnosti zverejňovania zmlúv.pdf
Príloha č. 2.6 Najčastejšie nedostatky pri procese VO v rámci OP ŽP
Príloha č. 2.7  Kontrolný zoznam k VO pre Prijímateľa.rtf
Príloha č. 3.01a,b-Formular-ziadosti-o-platbu-a-deklarovane-vydavky.xls
Príloha č. 3.02-Pokyny-k-vypracovaniu-zop-a-deklarovanych-vydavkov.rtf
Príloha č. 3.03a,b-Vzorovy-priklad-zop-predfinancovanie-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.04a,b-Vzorovy-priklad-zop-zuctovanie-predfinancovania-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.05a,b-Vzorovy-priklad-zop-refundacia-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.06-Vzorovy-formular-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.07a,b-Podklady-k-vypoctu-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.08-Vzorovy-formular-vseobecneho-uctovneho-dokladu.xls
Príloha č. 3.9_Pracovný výkaz vzor.xls
Príloha č. 3.10-Formular-financnej-identifikacie.rtf
Príloha č. 3.11_ Informácia pre Prijímateľov ohľadne zmeny DPH.pdf
Príloha č. 3.12b-Pokyny k vypracovaniu Bankového zosúladenia.rtf
Príloha č. 3.13a_ Sumarizácia bankových poplatkov.xls
Príloha č. 3.13b-Pokyny k vypracovaniu sumarizácie bankových poplatkov.rtf
Príloha č. 3.14_Usmernenie Poskytovateľa  k neprekrývaniu výdavkov.pdf
Príloha č. 4.1 Informácia pre Prijímateľov ohľadne nových znení článkov zmluvy o poskytnutí NFP-1.pdf
Príloha č. 4.2 Informácia pre Prijímateľov ohľadne nových znení článkov zmluvy o poskytnutí NFP_2.pdf
Príloha č. 4.3 Žiadosť o zmenu projektu.rtf
Príloha č. 6.1 rocny plan predkladania ŽoP.xls
Príloha č. 7.1_pokyny k vyplneniu oznamenia o vysporidani fin.vztahov.rtf
Príloha č. 7.2_oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.xmlPríloha č. 2.1_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom zmluvy.rtf
Príloha č. 2.2_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom dodatku.rtf
Príloha č. 2.3_ Záznam z admin. kontroly VO_po podpise zmluvy.rtf
Príloha č. 2.4_Záznam z admin. kontroly VO_po podpise dodatku.rtf
Príloha č. 2.5_Informácia pre Prijímateľov ohľadne povinnosti zverejňovania zmlúv.pdf
Príloha č. 2.6 Najčastejšie nedostatky pri procese VO v rámci OP ŽP
Príloha č. 2.7  Kontrolný zoznam k VO pre Prijímateľa.rtf
Príloha č. 3.01a,b-formular-ziadosti-o-platbu-a-deklarovane-vydavky.xls
Príloha č. 3.02-pokyny-k-vypracovaniu-zop-a-deklarovanych-vydavkov.rtf
Príloha č. 3.03a,b-vzorovy-priklad-zop-predfinancovanie-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.04a,b-vzorovy-priklad-zop-zuctovanie-predfinancovania-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.05a,b-vzorovy-priklad-zop-refundacia-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.06-vzorovy-formular-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.07a,b-podklady-k-vypoctu-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.08-vzorovy-formular-vseobecneho-uctovneho-dokladu.xls
Príloha č. 3.9_pracovný výkaz vzor.xls
Príloha č. 3.10-formular-financnej-identifikacie.rtf
Príloha č. 3.11_ Informácia pre Prijímateľov ohľadne zmeny DPH.pdf
Príloha č. 3.12b-Pokyny k vypracovaniu Bankového zosúladenia.rtf
Príloha č. 3.13a_ Sumarizácia bankových poplatkov.xls
Príloha č. 3.13b-Pokyny k vypracovaniu sumarizácie bankových poplatkov.rtf
Príloha č. 3.14_Usmernenie Poskytovateľa  k neprekrývaniu výdavkov.pdf
Príloha č. 4.1 Informácia pre Prijímateľov ohľadne nových znení článkov zmluvy o poskytnutí NFP-1.pdf
Príloha č. 4.2 Informácia pre Prijímateľov ohľadne nových znení článkov zmluvy o poskytnutí NFP_2.pdf
Príloha č. 4.3 Žiadosť o zmenu projektu.rtf
Príloha č. 6.1 rocny plan predkladania ŽoP.xls
Príloha č. 7.1_pokyny k vyplneniu oznamenia o vysporidani fin.vztahov.rtf

Príloha č. 7.2_oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.xml

 


Príloha č. 2.1_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom zmluvy.rtf
Príloha č. 2.2_ Záznam z admin. kontroly VO_pred podpisom dodatku.rtf
Príloha č. 2.3_ Záznam z admin. kontroly VO_po podpise zmluvy.rtf
Príloha č. 2.4_Záznam z admin. kontroly VO_po podpise dodatku.rtf
Príloha č. 2.5_Informácia pre Prijímateľov ohľadne povinnosti zverejňovania zmlúv.pdf
Príloha č. 2.6 _Najčastejšie nedostatky pri procese VO v rámci OP ŽP_.pdf
Príloha č. 2.7  Kontrolný zoznam k VO pre Prijímateľa.rtf
Príloha č. 3.01a,b-formular-ziadosti-o-platbu-a-deklarovane-vydavky.xls
Príloha č. 3.02-pokyny-k-vypracovaniu-zop-a-deklarovanych-vydavkov.rtf
Príloha č. 3.03a,b-vzorovy-priklad-zop-predfinancovanie-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.04a,b-vzorovy-priklad-zop-zuctovanie-predfinancovania-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.05a,b-vzorovy-priklad-zop-refundacia-vratane-priloh.xls
Príloha č. 3.06-vzorovy-formular-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.07a,b-podklady-k-vypoctu-uctovneho-dokladu-ku-mzdam.xls
Príloha č. 3.08-vzorovy-formular-vseobecneho-uctovneho-dokladu.xls
Príloha č. 3.9_pracovný výkaz vzor.xls
Príloha č. 3.10-formular-financnej-identifikacie.rtf
Príloha č. 3.11_ Informácia pre Prijímateľov ohľadne zmeny DPH.pdf
Príloha č. 3.12b-Pokyny k vypracovaniu Bankového zosúladenia.rtf
Príloha č. 3.13a_ Sumarizácia bankových poplatkov.xls
Príloha č. 3.13b-Pokyny k vypracovaniu sumarizácie bankových poplatkov.rtf
Príloha č. 3.14_Usmernenie Poskytovateľa  k neprekrývaniu výdavkov.pdf
Príloha č. 4.1 Informácia pre Prijímateľov ohľadne nových znení článkov zmluvy o poskytnutí NFP-1.pdf
Príloha č. 4.2 Informácia pre Prijímateľov ohľadne nových znení článkov zmluvy o poskytnutí NFP_2.pdf
Príloha č. 4.3 Žiadosť o zmenu projektu.rtf
Príloha č. 6.1 rocny plan predkladania ŽoP.xls
Príloha č. 7.1_pokyny k vyplneniu oznamenia o vysporidani fin.vztahov.rtf
Príloha č. 7.2_oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.xml