Archív informácií k veľkým projektom

Nová informácia

Informácia pre žiadateľov, ktorým boli schválené projektové zámery veľkých projektov predložené v rámci oznamov o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov, o aktualizácii dokumentov, verzia 3

Informácia pre žiadateľov, ktorým boli schválené projektové zámery veľkých projektov predložené v rámci oznamov o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov, o aktualizácii dokumentov, verzia 2

Aktualizované dokumenty

 

1. Informácia pre žiadateľov, ktorým boli schválené projektové zámery veľkých projektov predložené v rámci oznamov o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov, o aktualizácii dokumentov

Informácia pre žiadateľov, ktorým boli schválené projektové zámery veľkých projektov predložené v rámci oznamov o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov, o aktualizácii dokumentov – DOPLNENIE

2. Aktualizované dokumenty:

Informácia o uzatvorení oznamov o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov

Dopňujúce informácie pre žiadateľov ohľadom finančnej analýzy projektu:
Zdroje informácií pre výpočet sociálnej únosnosti vo Finančnej analýze projektov

Oprava textu všetkých aktuálne zverejnených výziev pre projekty nad 25 Mio EUR + doplnenie povinných príloh:

Informácie o oprave textu
Čestné prehlásenie k DPH – A
Čestné prehlásenie k DPH – B
Čestné prehlásenie k DPH – C