Okt
07

Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 7. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Okt
03

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1

zaklad PO2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky …

Čítať ďalej »

Sep
04

Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013, verzia 4.9.

2014-2020 základ

Centrálny koordinačný orgán zverejnil dňa 28.8.2014 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.9. O uvedenú informáciu bola aktualizovaná časť “Dokumenty/Projektové dokumenty/Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013”.

Aug
05

Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia 3.6

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.6 platnú od 01.08.2014. Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       aktualizácie Systému sumarizačných hárkov pre organizácie zriadené MŽP SR; –       upresnenia Zoznamu požadovaných príloh k účtovným dokladom v rámci pracovnoprávnych vzťahov; –       aktualizácie Zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa; –       …

Čítať ďalej »

Aug
05

Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. augusta 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Jún
27

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 9/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 27. júna 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 9/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”

Jún
09

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO-4-13-3

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 5. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Apr
10

Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.5

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.5 platnú od 10.04.2014.   Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       zapracovania zmien pri realizácii zákaziek podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli ustanovené zákonom č. 34/2014 Z.z., ktorý mení aj časti zákona č. …

Čítať ďalej »

Mar
27

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO4-13-3

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3 …

Čítať ďalej »

Feb
21

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č.6

zaklad stvorlistok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 21. februára 2014 vydalo Informáciu č. 6 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa realizácie projektu/projektov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva“) z prostriedkov poskytnutých v rámci štrukturálnych fondov  a kohézneho fondu v programovom období 2007-2013. Znenie Informácie …

Čítať ďalej »

Staršie «

» Novšie