Jan
29

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.7

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.7 platnú od 01.02.2021. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: – aktualizácie postupov pri predkladaní následných monitorovacích správ, z dôvodu ukončenia prevádzky verejnej časti ITMS. Viac podrobností nájdete v časti ““Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa““.

Jún
30

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.6

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.6 platnú od 01.07.2017. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: – úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ, – úpravy informácie o platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa, – aktualizácie kapitoly Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných …

Čítať ďalej »

Máj
02

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality: Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ, –       doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných …

Čítať ďalej »

Apr
12

Oznámenie o ukončení činnosti regionálnych pracovísk sekcie fondov EÚ SAŽP v Žiline a Košiciach

Slovenská agentúra životného prostredia, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1. mája 2017 ukončia svoju činnosť regionálne pracoviská sekcie fondov EÚ: v Košiciach (Alžbetina 25, 040 01 Košice) a v Žiline (Dolný Val 20, 010 01 Žilina). Dovoľujeme si oznámiť všetkým prijímateľom projektov z Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP), ktoré sú v období udržateľnosti, aby od 1. 5. 2017 …

Čítať ďalej »

Okt
31

Príručka pre prijímateľa, verzia 4.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.4 platnú od 01.11.2016. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       úpravy smerovacieho čísla pracoviska v Bratislave, –       úpravy členenia organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ, –       formálnych úprav. Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové …

Čítať ďalej »

Jún
02

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015

OLAF

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty …

Čítať ďalej »

Máj
10

ENVIROVZDELÁVANIE POČAS OSLÁV DŇA EURÓPY 9. MÁJA 2016

Deň Európy, 9. máj 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia usporiadalo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia počas Dňa Európy envirovzdelávanie pre žiakov základných škôl.  Zážitkové dopoludnie na tému „Ako žiť s hmyzom doma aj v prírode“sa konalo pre žiakov 3. a 4. ročníkov v ministerskom átriu formou interaktívnych aktivít. Pútavým …

Čítať ďalej »

Máj
06

Opäť spoločne oslávime Deň Európy – zábava aj informácie na námestiach v Bratislave 9. 5. 2016

ResizedImage600846-letak-A6-05

Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s riadiacimi orgánmi  jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 Vás pozývajú aj tento rok pripomenúť si  v pondelok 9. mája 2016 Deň Európy na bratislavské Hlavné a Primaciálne námestia.  Každoročne si v tento deň Európa pripomína proces európskej integrácie a hodnoty, ktoré nám …

Čítať ďalej »

Máj
02

Úspešné europrojekty OP ŽP a informácie k OP KŽP počas výstavy v ministerskom átriu

DSC_0124

Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú od dnešného dňa predstavené verejnosti v priestoroch MŽP SR. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a  panelov. Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ …

Čítať ďalej »

Apr
11

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Staršie «