«

»

Máj
10

ENVIROVZDELÁVANIE POČAS OSLÁV DŇA EURÓPY 9. MÁJA 2016

Deň Európy, 9. máj 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia usporiadalo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia počas Dňa Európy envirovzdelávanie pre žiakov základných škôl. 

Zážitkové dopoludnie na tému „Ako žiť s hmyzom doma aj v prírode“sa konalo pre žiakov 3. a 4. ročníkov v ministerskom átriu formou interaktívnych aktivít. Pútavým výkladom pracovníka SAŽP mali deti možnosť viaczmyslovým vnímaním spoznať dôležitosť a rozmanitosť živočíchov a aj rastlín v našom okolí. Envirovzdelávací program poukázal na prepojenosť našich svetov, krehkú a citlivú väzbu, ktorá možno na prvý pohľad pre človeka nie je dôležitá, no pre prežitie ľudstva ako živočíšneho druhu na planéte Zem, predstavuje nenahraditeľnú zložku fungovania.

Žiaci sa z priestorov Ministerstva životného prostredia SR ďalej presunuli na Primaciálne námestie v Bratislave, kde v rámci osláv Dňa Európy mohli zažiť jazdu na hasičských autách zakúpených v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia z Operačného programu Životné prostredie. Vyskúšali si tiež jemnú motoriku s elektronickou rukou, či overili vedomosti z oblasti životného prostredia v súťaži Koleso šťastia. Široká verejnosť mohla v prezentačnom stánku konzultovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou možnosti získania nenávratných finančných príspevkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.