«

»

Máj
06

Opäť spoločne oslávime Deň Európy – zábava aj informácie na námestiach v Bratislave 9. 5. 2016

ResizedImage600846-letak-A6-05

Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s riadiacimi orgánmi  jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 Vás pozývajú aj tento rok pripomenúť si  v pondelok 9. mája 2016 Deň Európy na bratislavské Hlavné a Primaciálne námestia.  Každoročne si v tento deň Európa pripomína proces európskej integrácie a hodnoty, ktoré nám prináša život v mieri a slobode. Vízie spoločnej Európy sú známe zo  Schumanovej deklarácie, od prijatia ktorej uplynulo už 66 rokov.

Aj tento rok pripravili organizátori bohatý a inšpiratívny program: na Primaciálnom námestí v Bratislave od 10.30 do 17.00 hodiny budú môcť návštevníci riešiť rozličné úlohy súvisiace s informáciami o európskych štrukturálnych fondoch a zaznie aj množstvo informácií  a prezentácií o konkrétnych projektoch  podporených z prostriedkov Európskej únie, ako aj o  využívaní týchto  prostriedkov. Každú hodinu budú pripravené súťaže, v ktorých si návštevníci overia svoje vedomosti o EÚ a európskych fondoch. Pripravené sú aj praktické ukážky výsledkov projektov  podporených zo štrukturálnych fondov, predvedú sa napríklad colníci s psovodmi, hasiči s ich modernou technikou, nebude chýbať novinka – elektronická ruka na skúmanie jemnej motoriky, či inteligentné policajné auto. S inštruktormi si budete môcť zacvičiť tabatu, ktorá vás na jar úspešne zbaví tukov a s pomocou kolesa šťastia môžete získať zaujímavé ceny.

Na Hlavnom námestí v Bratislave sa na jednom pódiu stretnú skvelé kapely Fragile a Fallgrapp a na hlavnom pódiu sa vystriedajú aj záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine i v ďalších európskych jazykoch.

Tešíme sa na Vás!