«

»

Máj
02

Úspešné europrojekty OP ŽP a informácie k OP KŽP počas výstavy v ministerskom átriu

DSC_0124

Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú od dnešného dňa predstavené verejnosti v priestoroch MŽP SR. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a  panelov.

Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ Štúra v Bratislave je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Pre verejnosť bude výstava k dispozícii do 9. mája 2016.

DSC_0105 DSC_0107