Jan
29

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.7

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.7 platnú od 01.02.2021. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: – aktualizácie postupov pri predkladaní následných monitorovacích správ, z dôvodu ukončenia prevádzky verejnej časti ITMS. Viac podrobností nájdete v časti ““Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa““.

Jún
30

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.6

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.6 platnú od 01.07.2017. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: – úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ, – úpravy informácie o platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa, – aktualizácie kapitoly Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných …

Čítať ďalej »

Máj
02

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality: Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ, –       doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných …

Čítať ďalej »

Okt
31

Príručka pre prijímateľa, verzia 4.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.4 platnú od 01.11.2016. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       úpravy smerovacieho čísla pracoviska v Bratislave, –       úpravy členenia organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ, –       formálnych úprav. Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové …

Čítať ďalej »

Dec
09

Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015

header

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 08. decembra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015. Znenie usmernenia spolu s prílohami nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Nov
04

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.3 platnú od 04.11.2015. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: aktualizácie pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami doplnená povinnosť Prijímateľa oznámiť  a predložiť dokumentáciu pri zmene statusu – platiteľ DPH. Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka …

Čítať ďalej »

Nov
04

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP, platné od 03.11.2015. Cieľom Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP je poskytnúť prijímateľom nenávratného finančného príspevku bližšie informácie týkajúce sa ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu …

Čítať ďalej »

Aug
10

Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 10. augusta 2015 Informáciu č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ohľadne realizácie podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS). Znenie Informácie č. 8 nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Jún
18

Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 17. júna 2015 Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Jún
18

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Príručku pre prijímateľa, verzia 4.0, platnú od 18.06.2015. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: – doplnenia postupu vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného verejného obstarávania k financovaniu v zmysle aktualizovaného Metodického pokynu CKO č. …

Čítať ďalej »

Staršie «