«

»

Máj
02

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality:

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,

–       doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných monitorovacích správ.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.