Jún
09

MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami

zaklad PO2

MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami. Špecifickým cieľom oznamu je realizácia aktivít zameraných na podporu intervenčných opatrení zabezpečujúcich účinnú reakciu na povodňovú situáciu a umožňujúcich efektívnu realizáciu povodňových zabezpečovacích a záchranných prác s …

Čítať ďalej »

Máj
09

Brusel schválil veľký vodárenský projekt pre mikroregión Bodva!

zaklad PO1

Rozhodnutím Komisie zo dňa 5. mája 2014 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už ôsmemu veľkému projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje …

Čítať ďalej »

Feb
06

Aj v okrese Bytča sa bude vypúšťať čistejšia odpadová voda !

zaklad PO1

Rozhodnutím Komisie zo dňa 5. februára 2014 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už siedmemu veľkému projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho …

Čítať ďalej »

Feb
06

Petržalka a Vrakuňa budú vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu !

zaklad PO1

Rozhodnutím Komisie zo dňa 31. januára 2013 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už šiestemu veľkému projektu „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 25 746 458 eur a …

Čítať ďalej »

Nov
16

Brusel odsúhlasil veľký vodárenský projekt na Orave za vyše 87 mil. eur

Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd pre 8 aglomerácií oravského regiónu. To je hlavným cieľom projektu Oravskej vodárenskej spoločnosti, ktorý v uplynulých dňoch posudzovala a schválila Európska komisia. Projekt v hodnote 87,8 mil. eur spĺňa podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci Ministerstva životného prostredia SR. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 52,2 mil. eur …

Čítať ďalej »

Aug
14

Ďalší veľký vodárenský projekt za 102 mil. eur odsúhlasený Európskou komisiou

zaklad EU

Zabezpečiť adekvátny zber a čistenie odpadových vôd pre 7 aglomerácií: Topoľčany, Bošany, Solčany, Kovarce, Partizánske, Veľké Uherce a Bánovce nad Bebravou a tým znížiť znečistenie vôd a zlepšiť kvalitu života v danej oblasti. To je hlavným cieľom projektu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s názvom „Čistiareň odpadových vôd Sever“, ktorý dňa 3. augusta 2008 schválila Európska komisia. Projekt v hodnote 102 miliónov …

Čítať ďalej »

Aug
02

Európska komisia schválila ďalšie dva veľké projekty OPŽP!

zaklad EU

Rozhodnutím Komisie zo dňa 3. júla 2012 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu veľkému projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP …

Čítať ďalej »