«

»

Jún
09

MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami

zaklad PO2

MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami.

Špecifickým cieľom oznamu je realizácia aktivít zameraných na podporu intervenčných opatrení zabezpečujúcich účinnú reakciu na povodňovú situáciu a umožňujúcich efektívnu realizáciu povodňových zabezpečovacích a záchranných prác s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami.

 

Kód oznamu: OPŽP-PO2-14-1-VP

 

Dátum vyhlásenia oznamu: 09.06.2014
Dátum uzavretia oznamu: 07.07.2014

 

Kompletnú dokumentáciu k oznamu nájdete v časti “Výzvy/Oznamy o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov/Prioritná os 2 (operačný cieľ 2.1) z 9.6.2014″.

.