Júl
21

Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty aj informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia

IMG_0574

Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje Ministerstvo životného prostredia SR vo forme obrazov a informačných materiálov. Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je doplnená informáciami o možnostiach čerpania …

Čítať ďalej »

Dec
19

MŽP SR slávnostne predstavilo nový Operačný program Kvalita životného prostredia

IMG_8626

Viac ako 200 tisíc obyvateľov Slovenska by malo pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12 tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení. Zrekultivovať by sa malo 452 hektárov územia. Toto všetko má zabezpečiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020. Druhý najväčší operačný program na Slovensku predstavil na slávnostnej konferencii …

Čítať ďalej »

Dec
19

MŽP SR ako RO pre OPŽP sa spolu so svojimi prijímateľmi prezentovali počas Výročnej konferencie “Výsledky implementácie OPŽP v roku 2014”

zaklad konferencia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie zorganizovalo dňa 18. decembra 2014 v Bratislave Výročnú konferenciu “Výsledky implementácie OPŽP v roku 2014“. Na konferencii vystúpil s úvodným príhovorom generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Martin Húska, ktorého v úvodnej reči doplnila zástupkyňa Európskej komisie …

Čítať ďalej »

Dec
05

Pozvánka na slávnostné predstavenie OP KŽP

logo_op kzp_B_web

Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na “Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na nové programové obdobie 2014 – 2020”, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2014 (12:30 – 15:00 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).     Váš záujem o účasť na podujatí POTVRĎTE ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY na emailovú …

Čítať ďalej »

Dec
05

Pozvánka na Výročnú konferenciu OP ŽP

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu „Výsledky implementácie Operačného programu Životné prostredie v roku 2014“, ktorá sa uskutoční 18. decembra 2014 (9:00 – 11:30 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).     Váš záujem o účasť na podujatí POTVRĎTE ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY na emailovú adresu konferencia@enviro.gov.sk najneskôr …

Čítať ďalej »

Máj
26

Pozývame vás na Deň Otvorených Dverí MŽP SR 2014

pozývame

Deň Otvorených Dverí 2014 v sobotu 31.5.2014 na Ministerstve životného prostredia SR   Posaďte sa do kresla ministra či štátneho tajomníka, naučte sa predpovedať počasie alebo si zasúťažte. Na prvých návštevníkov čaká opäť prekvapenie.   Od 10:00 – 14:00 na vás v átriu ministerstva čaká bohatý program ZOO Bojnice v Bratislave Objavovanie tajov ukrytých v …

Čítať ďalej »

Apr
10

POZVÁNKA na informačné dni k výzve OPŽP-PO1-14-1

zaklad konferencia

„Riadiaci orgán pre OP ŽP si Vás dovoľuje pozvať na informačné dni pre potenciálnych žiadateľov v rámci OPŽP, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu pravdepodobnosti podania úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci zverejnenej výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1, zameranej na operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.   Dátum a miesto konania: …

Čítať ďalej »

Nov
29

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV POMOCI Z OPŽP

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) v spolupráci s RO pre OPŽP si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov pomoci, ktorých cieľom je prispieť k úspešnej implementácii projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie.   Cieľová skupina: prioritne prijímatelia / žiadatelia schválených projektov pred podpisom zmluvy v rámci výziev OPŽP‐PO3‐13.2, OPŽP‐PO3‐13‐1, OPŽP‐PO7‐12‐1, …

Čítať ďalej »

Nov
15

Pozývame vás na výročnú konferenciu „OPŽP A VÝSLEDKY JEHO REALIZÁCIE V ROKU 2013“

Vážené dámy / vážení páni,   Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Vás pozýva na výročnú konferenciu „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2013“, zameranú na prezentáciu stavu implementácie OP ŽP a jeho výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov v oblastiach podpory environmentálnej infraštruktúry a zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku. …

Čítať ďalej »

Sep
16

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV POMOCI Z OPŽP

Vážená pani / vážený pán,   Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov pomoci, ktorých cieľom je prispieť k úspešnej implementácii projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie.   Cieľová skupina: prioritne prijímatelia schválených projektov v rámci výziev OPŽP-PO2-11-1 a OPŽP-PO4-11-4LSKxP. Vítaní sú aj prijímatelia, ktorí …

Čítať ďalej »

Staršie «