«

»

Dec
19

MŽP SR ako RO pre OPŽP sa spolu so svojimi prijímateľmi prezentovali počas Výročnej konferencie “Výsledky implementácie OPŽP v roku 2014”

zaklad konferencia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie zorganizovalo dňa 18. decembra 2014 v Bratislave Výročnú konferenciu “Výsledky implementácie OPŽP v roku 2014“.

Na konferencii vystúpil s úvodným príhovorom generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Martin Húska, ktorého v úvodnej reči doplnila zástupkyňa Európskej komisie DG REGIO, Andrea Hlavatá.

Konferencia okrem zhodnotenia stavu implementácie prostriedkov Operačného programu Životné prostredie z pohľadu Riadiaceho orgánu pre OPŽP, ktorý predniesla riaditeľka odboru riadenia implementácie projektov, Katarína Kellenbergerová, otvorila priestor aj na predstavenie výsledkov Operačného programu Životné prostredie v podobe príkladov zrealizovaných projektov v oblasti podpory zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku. Výsledky účastníkom priblížili jednotliví zástupcovia prijímateľov prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie formou zaujímavých prezentácií o projektoch podporených z OPŽP a najmä možnosťou následnej diskusie s účastníkmi konferencie a zástupcami RO pre OPŽP o ich konkrétnych problémoch spojených s implementáciou týchto projektov.

Na konferencii sa zišli účastníci z radov odbornej verejnosti pracujúci vo sfére ochrany a obnovy životného prostredia a krajiny, najmä z orgánov regionálnej a miestnej samosprávy a z radov prijímateľov. Tým bol počas konferencie ponúknutý široký priestor k diskusii všetkých tém spojených s implementáciou Operačného programu Životné prostredie.

Ďalšie informácie spolu s prezentáciami z Výročnej konferencie nájdete v časti “Aktivity > Konferencie”.