«

»

Jún
18

Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 17. júna 2015 Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.