«

»

Mar
02

Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 25. februára 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa

č. 12/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti

“Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.