«

»

Aug
05

Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. augusta 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.