Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z.

2016

 

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výzviev 31. 01. 2016

 

2015

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev k 30. 11. 2015

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev k 30. 09. 2015

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev k 31. 07. 2015

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev k 31. 05. 2015

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev k 31. 03. 2015

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev k 31. 01. 2015

 

2014

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 30.11.2014

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 30.09.2014

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.07.2014

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.05.2014

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.03.2014

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.01.2014

 

2013

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 30.11.2013

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 30.09.2013

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.07.2013

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.05.2013

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.03.2013

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.01.2013

 

2012

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 30.11.2012

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 30.09.2012

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.07.2012

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.05.2012

Prehľad zloženia VK a zoznamu OH OPŽP podľa výziev 31.03.2012