«

»

Okt
21

EK schválila Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2013

zaklad opzp

Dňa 15. októbra 2014 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za obdobie január – december 2013. Predloženiu správy na EK predchádzalo jej schválenie členmi  Monitorovacieho výboru na zasadnutí, konanom 23. júna 2014. Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Finálnu verziu výročnej správy spolu s prílohami nájdete na: https://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/.