Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013

 

ZDROJ: http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/