Júl
31

Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO4-12-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 …

Čítať ďalej »

Júl
29

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO4-13-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 29. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-1 …

Čítať ďalej »

Júl
23

Informácia k výzve OPŽP-PO4-13-1

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-13-1 pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo v súčasnosti pripravuje usmernenie, ktoré bude zverejnené v termíne do 29.07.2013, t.j. najneskôr v deň uzavretia predmetnej výzvy.   Cieľom usmernenia k uvedenej výzve bude, okrem iného, doplniť …

Čítať ďalej »

Máj
31

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO4-12-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. mája 2013 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 …

Čítať ďalej »

Apr
29

Vyhlásenie výzvy k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-13-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že dňa 29.4.2013  bola vyhlásená výzva č. OPŽP-PO4-13-1 k operačnému cieľu 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo.  Viac v menu “Výzvy – Aktualne výzvy”.

Apr
18

Vyhlásenie výzvy k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-13-2-LSKxP

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že dňa 18.4.2013  bola vyhlásená výzva k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-13-2-LSKxP s relevanciou k Lokálnym stratégiám komlpexného prístupu. Viac v menu “Výzvy – Aktualne výzvy”.

Nov
30

MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu na riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačný cieľ: 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Kód výzvy: OPŽP-PO4-12-1 Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. …

Čítať ďalej »

Feb
17

Výzva na odborných hodnotiteľov pre 4.3 a 4.4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pre prioritnú os:  4     Odpadové hospodárstvo 4.3  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie 4. 4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania Ekonomické …

Čítať ďalej »

Jan
01

Oznam o uzatvorení podateľňe Ministerstva životného prostredia SR

zaklad mzp

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre OP ŽP dáva do pozornosti, že dňa 3. 1. 2012 bude z technických príčin uzatvorená podateľňa Ministerstva životného prostredia SR, v budove na Námestí Ľ. Štúra 1, v Bratislave. Z uvedeného dôvodu nebude možné osobne na podateľňu doručiť akékoľvek písomnosti. Žiadateľom, ktorí plánujú v uvedený deň osobne doručiť doplnenia chýbajúcich náležitostí …

Čítať ďalej »

Dec
23

Vyhlásenie výzvy k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-11-5

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že dňa 23.12.2011  bola vyhlásená výzva k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-11-5 Viac v menu Výzvy – Aktualne výzvy – Výzva k prioritnej osi 4 (operačný cieľ 4.3) kód OPŽP-PO4-11-5

Staršie «

» Novšie