Slávnostné predstavenie OP KŽP na PO 2014-2020 (18.12.2014)

 

Program

Prezentácia -Launch event OP KŽP

Fotogaléria