«

»

Aug
05

O Z N A M: Pozastavenie činnosti podateľne na Jeséniovej ul. 17 v Bratislave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredieinformuje prijímateľov, že od pondelka 11. 08. 2014 bude činnosť podateľne Odboru riadenia implementácie projektov na Jeséniovej ul. 17 (budova SHMÚ) v Bratislave dočasne pozastavená z dôvodu sťahovania organizačného útvaru do nových priestorov.

 

Od uvedeného termínu Vám bude k dispozícií podateľňa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave.

O opätovnom sprevádzkovaní podateľne Odborom riadenia implementácie projektov v nových priestoroch Vás budeme informovať.