Schémy štátnej pomoci

 

Schéma štátnej pomoci pre ovzdušie

            Prílohy:


 

Schéma štátnej pomoci pre odpadové hospodárstvo

            Prílohy:


 

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

!!! „Chybou v písaní bol zverejnený nesprávny údaj o poradovom čísle dodatku schémy v Obchodnom vestníku, keď namiesto správneho údaju Dodatok č. 3 bol uvedený nesprávny údaj Dodatok č. 4.“ !!!

            Prílohy: