Dokument OPŽP

Operačný program Životné prostredie– verzia 5.0 – schválený EK 28.10.2015

Prílohy:

Mapové prílohy:

Kompletné dokumenty:  OP ŽP – verzia 5.0 + textové prílohy 1 – 18 + mapové prílohy v .ZIP formáte

 


 

 


 

Operačný program Životné prostredie– verzia 4.0 – schválený EK 17.12.2013

Prílohy:

Mapové prílohy:

Kompletné dokumenty:  OP ŽP – verzia 4.0 + textové prílohy 1 – 18 + mapové prílohy v .ZIP formáte


 

 


Operačný program Životné prostredie– verzia 3.0 – schválený EK 9.6.2011

Prílohy:

Mapové prílohy:

Kompletné dokumenty: OP ŽP – verzia 3.0 + textové prílohy 1 – 18 + mapové prílohy v .ZIP formáte


Operačný program Životné prostredie – verzia 2.0 – schválený EK 15.4.2010

Prílohy:

Mapové prílohy:


Operačný program Životné prostredie – verzia 1.0 – schválený EK 8.11.2007

Prílohy:

Mapové prílohy: