Zoznam údajov o prijímateľoch z OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. (opisy projektov)

2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 31. 12. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 30. 11. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 31. 10. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 30. 09. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 31. 08. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 31. 07. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 30. 06. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 31. 05. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 30. 04. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 31. 03. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 28. 02. 2015

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP k 31. 01. 2015

 

2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.12.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.11.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.10.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.09.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.08.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.07.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.06.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.05.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.04.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.03.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 28.02.2014

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.01.2014

 

2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.12.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.11.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.10.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.09.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.08.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.07.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.06.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.05.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.04.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.03.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 28.02.2013

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.01.2013

 

2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.12.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.11.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.10.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.09.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.08.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.07.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.06.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.05.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 30.04.2012

Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OPŽP 31.03.2012