Zoznam údajov o neschválených ŽoNFP v rámci OPŽP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z.

2016 

 

Zoznam údajov o neschválenych žiadostiach o NFP v rámci OPŽP k 31. 01. 2016

 

2015

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP k 30. 11. 2015

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP k 30. 09. 2015

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP k 31. 07. 2015

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP k 31. 05. 2015

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP k 31. 03. 2015

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP k 31. 01. 2015

 

2014

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 30.11.2014

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 30.09.2014

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.07.2014

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.05.2014

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.03.2014

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.01.2014

 

2013

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 30.11.2013

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 30.09.2013

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.07.2013

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.05.2013

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.03.2013

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.01.2013

 

2012

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 30.11.2012

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 30.09.2012

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.07.2012

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.05.2012

Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP 31.03.2012