Technické rokovanie s Európskou komisiou – 17.04.2013

 

Prezenčná listina z Technického rokovania s Európskou komisiou k priorite financovania “UDRŽATEĽNÉ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV“

Prezentácie z Technického rokovania  + Tabuľky

Fotogaléria

Závery