Kvartálne výkazy zákaziek s nízkou hodnotou

Kvartálne výkazy zákaziek s nízkou hodnotou zverejňované v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov