Aug
27

Logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia navrhli študenti – poznáme víťazku!

eko positive - základ

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie rokov 2014 až 2020. Logo vrátane dizajn manuálu jeho využitia je výsledkom súťaže, kde sa mali možnosť uchádzať talentovaní študenti stredných, vysokých a umeleckých škôl zameraných na grafiku, dizajn a výtvarné umenie. Spomedzi 34 uchádzačov zvíťazil návrh študentky Márie Dzianovej z …

Čítať ďalej »

Jún
23

Európska komisia prijíma partnerskú dohodu so Slovenskom o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v prospech rastu a zamestnanosti v rokoch 2014 – 2020

2014-2020 základ

Európska komisia prijala partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej sa stanovuje stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Dnešná dohoda pripravuje pôdu pre financovanie politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR (v bežných cenách vrátane financovania Európskej územnej spolupráce) a 1,5 mld. EUR na …

Čítať ďalej »

Apr
23

Výzva na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”

obrazok sutaz

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl na vytvorenie loga pre nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „OP KŽP“). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia povedomia verejnosti o možnosti podpory ochrany a obnovy životného prostredia prostredníctvom nového operačného programu Kvalita …

Čítať ďalej »

Apr
17

Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR

2014-2020 základ

Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. To sú tri hlavné ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020, ktorý 16.4.2014 schválila vláda SR. Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených vyše 3 miliardy 156 …

Čítať ďalej »

Jan
09

Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ sa uskutoční …

Čítať ďalej »

Jan
02

Zverejnenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú sprístupnené na internetovej stránke …

Čítať ďalej »

Sep
20

Stanovenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v plnom znení prístupný na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/, na webovom sídle Operačného …

Čítať ďalej »

» Novšie