«

»

Sep
05

4. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu OP KŽP

2014-2020 základ

V rámci 4. zasadnutia Pracovnej skupiny pre prípravu Operačného programu Kvalita životného prostredia pre programové obdobie 2014-2020 zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry informovali prítomných členov o zmenách v návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré vyplynuli z predložených pripomienok zástupcov Európskej komisie a následne aj o ďalšom procese schvaľovania a predpokladanom začiatku implementácie operačného programu.

Informácie nájdete v aktualizovanej časti “PO 2014 – 2020 / Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP”