«

»

Feb
09

Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

logo_op kzp_B_web

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia v znení schválenom členmi na 1. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zároveň boli doplnené informácie k 1. zasadnutiu Monitorovacieho výboru pre OP KŽP, ktoré sa konalo dňa 22. 01. 2015.