Výročná konferencia: “OPŽP a výsledky jeho realizácie v roku 2012″

Pozvánka RO pre OPŽP na Výročnú konferenciu OPŽP za rok 2012 do Hotela LUX v Banskej Bystrici

Prezentácie z Výročnej konferencie “Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012″ zo dňa 19.12.2011, Hotel LUX Banská Bystrica: