Výročná konferencia: “OPŽP a výsledky jeho realizácie v roku 2013″

Pozvánka RO pre OPŽP na Výročnú konferenciu OPŽP za rok 2013 do Hotela Sorea Regia v Bratislave

Prezentácie z Výročnej konferencie “Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2013″ zo dňa 10.12.2013, Hotel Sorea Regia Bratislava:

Fotogaleria